Registration Form

 * กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
ชื่อโรงเรียน: *
จังหวัด: *
โปรแกรมการศึกษาของโรงเรียน (โปรดเลือก): *
รายชื่อนักเรียน ผู้เข้าแข่งขัน: *
1.
อายุ: *
ปี
ระดับชั้น: *
2.
อายุ: *
ปี
ระดับชั้น: *
3.
อายุ: *
ปี
ระดับชั้น: *
4.
อายุ: *
ปี
ระดับชั้น: *
อาจารย์ที่ปรึกษา: *
ประจำภาควิชา: *
โทรศัพท์: *
E-Mail: *

* ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เครือเนชั่น เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนนี้
เพื่อติอต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางใดๆ การสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร เสนอบริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น (รายละเอียดเพิ่มเติม)

CAPTCHA Code
CAPTCHA code

กรุณากรอกรหัสจากภาพด้านบน ลงในช่องด้านล่าง:

Copyright © 2018