ใบสมัครหลักสูตร Wealth of Wisdom

1. ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย): *
*
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ): *
Nickname:
*
สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ (7-9 กันยายน 2566)*
แนบ Passport
1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) :
/
/
อายุ:
ปี
1.3 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
*
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์มือถือ :
*
Email :
*    LINE ID :
Facebook :
1.5 บุคคลที่โครงการสามารถติดต่อและประสานงานได้ (เลขานุการ) :
1. ชื่อ :
Email :
โทรศัพท์ :
2. ชื่อ :
Email :
โทรศัพท์ :
2. การศึกษาและฝึกอบรม
2.1 การศึกษา :
ระดับการศึกษาสูงสุด
สถาบันการศึกษา
วุฒิ / วิชาเอก
2.2 ประวัติการฝึกอบรม (นับตั้งแต่ครั้งล่าสุด เรียงลำดับลงไป) :
ชื่อหลักสูตร
สถาบัน / หน่วยงานที่จัด
3. การทำงาน
3.1 ตำแหน่งปัจจุบัน :
3.1.1 บริษัท :
3.1.2 ที่อยู่บริษัท :
โทรศัพท์
3.1.3 ประเภทอุตสาหกรรม :
3.1.4 รายละเอียดธุรกิจ :
4. บุคคลอ้างอิง
5. แนบรูปถ่ายครึ่งตัว และยินยอมให้ใช้รูปนี้สำหรับประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในสื่อ Social และ สื่อในเครือเนชั่น
6. ขนาดเสื้อ (รอบอก/นิ้ว) *
 
CAPTCHA Code
CAPTCHA code

กรุณากรอกรหัสจากภาพด้านบน ลงในช่องด้านล่าง:

Copyright © 2018